Program IX Zjazdu Katedr

 Szanowni Państwo!

niniejszym publikujemy projekt szczegółowego programu Zjazdu. Jest on dostępny do ściągnięcia do wersji offline: Program

Jednocześnie zaznaczamy, iż program wciąż może ulec nieznacznym zmianom. W szczególności prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag.

 

28 września 2016   ŚRODA

08.30 – 09.30     Rejestracja uczestników

09.30 – 09.45     Rozpoczęcie konferencji – wystąpienia gości

09.45 – 10.00     Historia Katedry Kryminalistyki WPiA UW (prezentacja prof. dr hab. Ewa Gruza)

 

SESJA I     

10.00 –10.15   dr J. Gurgul

Rozważania nad procesem stawania się i bycia prokuratorem

10.15 – 10.30   dr hab. ALK Monika Całkiewicz

Nowoczesne metody kształcenia w prawie i kryminalistyce

10.30 –10.45   dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński, dr Katarzyna Furman

Wykorzystanie aktywnych metod nauczania w prowadzeniu zajęć z kryminalistyki i prawa

10.45 – 11.00    dr hab. prof. UMCS Adam Taracha

Związki kryminalistyki z prawem dowodowym i prawem policyjnym. Praktyka dydaktyczna Katedry Kryminalistyki i Prawa Dowodowego WPiA UMCS w Lublinie

11.00 – 11.15   dr hab. Paweł Waszkiewicz

Od CSI Warsaw do Cold Cases. Praktyczna nauka kryminalistyki i procesu karnego na przykładzie wybranych zajęć z Katedry Kryminalistyki WPiA UW  

11.15 – 11.30   prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, dr Kacper Gradoń

Alternatywne formy dydaktyki kryminalistyki

11.30 – 11.45 dr Magdalena Tomaszewska – Michalak

Interdyscyplinarne nauczanie kryminalistyki na przykładzie zajęć: Złap mnie jeśli potrafisz – metody wykrywania kłamstwa w praktyce

11.45 – 12.00 doc. Dr Elena Ivanowa, doc. Dr Elena Logvients

Kształcenie biegłych w Federacji Rosyjskiej

12.00 – 12.15   prof. dr hab. V.Shepitko, dr M. Shepitko

Problemy związane z nauczaniem kryminalistyki na Ukrainie

 

12.15 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

 

SESJA II 

12.30 – 12. 45   prof. dr hab. T. Tomaszewski

Czy potrzebne są studia kryminalistyczne?

12.45-13.00  doc. dr Olesya Vashchuk

Problemy metodologiczne w nauczaniu kryminalistyki w toku studiów prawniczych

13.00-13.15 prof. dr Mile Matijevic, prof. dr Mile Sikman

Współczesna kryminalistyka w teorii i praktyce walki z przestępczością w Bośni i Hercegowinie

13.15 –13.30  prof.  dr Josef Metenko

Kryminalistyka I kryminologia – podobieństwa, różnice, funkcje, metodologie

13.30 – 13.45   dr Ivan Doda, Svetlana Kritskaja

O głównych kierunkach działalności naukowej, praktycznej oraz organizacyjnej Centrum Naukowo-Praktycznego Komitetu Państwowego Ekspertyz Sądowych RB

13.45 – 14.00   dr Janusz Bryk, dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska

Prawo a praktyka w zabezpieczaniu i przechowywaniu tzw. trudnych dowodów procesowych (cz. I)

14.15 –14.30   dr Aneta Łyżwa

Postępowanie z „trudnymi” dowodami rzeczowymi – ujęcie prawne (cz. II)

 

 

 

 

14.30 – 14.45   dr Magdalena Zubańska

Niebezpieczny materiał dowodowy i mobilny system robotyczny, czyli nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia (cz. III)

 

 

14.45 – 15.30 OBIAD

 

SESJA III    

15.30 – 15.45   dr Justyna Żylińska

Efektywność konfrontacji oskarżonych w procesie karnym jako czynności procesowo-kryminalistycznej

15.45-16.00 prof. dr Ryšardas Burda

Kłamstwo w postępowaniu karnym: między zakazanym I dozwolonym

16.00 – 16.15 dr Zbigniew Wardak

Przyczynek do badań nad procesowo-kryminalistyczną problematyką poszlak

16.15 – 16.30   Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski

Kategoryczność wybranych rodzajów opinii sądowo-lekarskich

16.30 – 16.45   ing. MSc MA Frank D. Stolt

Problemy „pierwszego ataku” w postępowaniach dotyczących pożarów z perspektywy biegłego

16.45-17.00   dr hab. Czesław Kłak

Badania osób w celach dowodowych. Zagadnienia procesowe i kryminalistyczne

 

 

17.00 – 17.15 PRZERWA KAWOWA

 

SESJA IV

17.15 –17.30   dr Małgorzata Żołna

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych

17.30 – 17.45   prof. dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha

Wybrane problemy z badań śladów powystrzałowych i ich znaczenie w kryminalistyce

17.45 – 18.00 prof. dr hab. Valerii Tishchenko, mgr Alexey Chumakow

Ustalenie sprawcy I dowodzenie jego winy jako technologia rozwiązywania zadań

18.00 – 18.15  mgr Alexey Chumakov

                Kryminalistyczne środki zapobiegania przestępstwom gospodarczym w Rosji

18.15 – 18.30   dr Małgorzata Herhorowicz

Modus operandi i sprawca przestępstwa oszustwa kredytowego

18.30 – 18.45   dr Krzysztof Krassowski

Wykorzystanie współczesnych technologii w organizacji dopływu informacji o zdarzeniach mogących mieć charakter przestępstwa

18.45  ‑ 19.00 dr Euardas Vaikeviecius

Unikatowy przykład zdobycia dowodu w sprawie o zabójstwo – ekspertyza traseologiczna

 

 

 

 

20.00 –  KOLACJA (Pałac Kazimierzowski)

 

 

 

 

 

29 września 2016   CZWARTEK

 

 

SESJA V

09.00 – 09.15   prof. dr hab. Tadeusz Widła

Sygnowanie dzieł sztuki

09.15 – 09.30   dr hab. Marek Leśniak, prof. dr hab. Tadeusz Widła, mgr Olivia Rybak

Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką pastelu

09.30 – 09.45   mgr Krystyn Łuszczuk, mgr Andrzej Łuszczuk, dr hab. Mieczysław Goc

Krzywe Beziera w analizie pismoznawczej

09.45 – 10.00   dr Piotr Herbowski, Jacek Bukowski

Kilka uwag o fałszerstwach dokumentów operacyjnych

10.00 – 10.15   dr hab. Dorota Zienkiewicz

Cywilnoprawne i kryminalistyczne aspekty podpisu

10.15 – 10.30   prof. dr hab. Bogusław Sygit, dr Damian Wąsik

Rola kryminalistyki w badaniach autentyczności relikwii

10.30 – 10.45 prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

Znaczenie fizykochemicznych badań śladów kryminalistycznych w postępowaniu sądowym

10.45 – 11.00  dr Dariusz Wilk, prof. dr hab. Ewa Bulska

Identyfikacja śladów kryminalistycznych metodą LA-ICP-MS

11.00 – 11.15   dr hab. Szymon Matuszewski

Typy metod szacowania wieku śladów

11.15 – 11.30 Marta Bura, Janusz Janowski

Cyfrowa Piramida Fahrenhaida

 

 

11.30 – 11.45  PRZERWA KAWOWA

 

SESJA VI

 

11.45 – 11.55   mgr Jadwiga Tryniecka

Dowody w procesie karnym na tle art. 168a kodeksu postępowania karnego

11.55 – 12.05   mgr Wioleta Szkodlarska

Błędy pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy pisma 

12.05  – 12.15   mgr Marcin Chowaniec, mgr  Joanna Koczur, dr hab. Marek Leśniak, mgr Sylwia Pytlik

Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT

12.15 – 12.25   mgr Joanna Koczur, dr hab. Marek Leśniak

Wpływ wybranych cech świadków oraz kontekstu zapamiętywania na swobodną relację o zdarzeniu – doniesienie z badań empirycznych

12.25 – 12.35   mgr Piotr Karasek

Procedury zabezpieczania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza

12.35 – 12.45   mgr Róża Starczak

Znaczenie barwy w kryminalistycznych badaniach odzieży i włókien

12.45 – 12.55   mgr Łukasz Raczyński

Ustalanie miejsca oddania strzału z broni krótkiej na podstawie upadku łuski

12.55– 13.05   mgr Marta Janocha

Edukacja studentów w zakresie rozpoznawania technicznych zabezpieczeń dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

13.05 – 13.15   mgr Daniel Mańkowski

Innocence project – o potrzebie nauczania na Uniwersytecie Warszawskim o przyczynach niesłusznych skazań.

13.15 – 13.25 mgr Agnieszka Gurbiel

Technologia 3D jako nowe horyzonty w dydaktyce kryminalistycznej

13.25 – 13.35   Piotr Słowiński

Nowe metody popełniania przestępstw na przykładzie rozwoju Internetu Rzeczy

  

13.35 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

13.45 – 15.00 Obiad

 

14.00 – 15.30 SPACER po „kryminalnej Warszawie”. Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i               Kryminalistycznych Paragraf 22 (fakultatywnie dla chętnych, którzy się wcześniej zapiszą)