Rejestracja

Referaty i prezentacje zostaną przedstawione na sesjach konferencji, w tym sesji plakatowej. Komitet Naukowy Konferencji zadecyduje o kwalifikacji zgłoszonych referatów i posterów do przedstawienia na Konferencji i ich atrybucji do poszczególnych paneli tematycznych.

Udział w Konferencji należy zgłaszać na karcie rejestracyjnej przesłanej mailem na adresy:mg@kryminalistyka.pl,  konferencija.vilnius@gmail.com

WZÓR ZGŁOSZENIA: Karta rejestracyjna

Artykuły przeznaczone do publikacji mogą być przedstawione w języku polskim, litewskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim z podsumowaniem w tym samym języku i języku angielskim.

Abstrakty wygłaszanych referatów w objętości nie przekraczającej 10 wierszy maszynopisu  należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. na wyżej wskazany adres mailowy LTK.