Opłaty

Opłata konferencyjna za uczestnictwo w Zjeździe Katedr (28-29.09.2016 r.) wynosi:

360 PLN, płatne do dnia 30 lipca 2016 r.

460 zł płatne do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dla studentów pragnących uczestniczyć w Zjeździe opłata wynosi 100 PLN.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy UW:

  • dla płatności krajowych: nr 22 11602202 0000000060848799  (Bank Millenium S.A.),
  • dla płatności zagranicznych nr PL 22 1160 2202 0000 0000 6084 8799 SWIFT BIGBPLPW (Bank Millenium S.A.).

W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz dopisek „kryminalistyka”.

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w Zjeździe, certyfikat, materiały konferencyjne i naukowe, serwis kawowy w dniach 28 i 29.09.2016 r., 2 obiady (lunch) w dniach 28 i 29.09.2016 r., uroczystą kolację w dniu 28.09.2016 r., oraz podatek VAT w wysokości 23%.