Opłaty

Opłata konferencyjna za uczestnictwo w 12. Konferencji (29-30.09.2016 r.) wynosi: podstawowa – 350 PLN, pełna – 450 PLN, płatne do dnia 30 lipca 2016 r. na rachunek bankowy CBS PTK:

  • dla płatności krajowych (w Polsce): nr 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000 (Credit Agricole Bank Polski S.A.),
  • dla płatności zagranicznych nr PL 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000, SWIFT AGRIPLPR (Credit Agricole Bank Polski S.A.).

Dane odbiorcy:

CBS PTK sp. z o.o., 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 155

 

  • Po 30 lipca 2016 r. opłata wynosi: podstawowa – 450 PLN, pełna – 550 PLN. Dla uczestników zagranicznych przewiduje się możliwość uiszczenia opłaty na miejscu. W takim przypadku opłata nie ulega zwiększeniu. Opłata konferencyjna obejmuje: pełna – udział w Zjeździe, certyfikat, materiały konferencyjne i naukowe, serwis kawowy w dniach 29 i 30.09.2016 r., 2 obiady (lunch) w dniach 29 i 30.09.2016 r., uroczystą kolację w dniu 29.09.2016 r., podatek VAT w wysokości 23%. Opłata podstawowa nie obejmuje kolacji w dniu 29.09.2016 r.
  • W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko wpłacającego oraz dopisek „12. Konferencja”.

Opłaty fakultatywne

  • opłata za publikację wynosi 50 euro, płatne do dnia 15 maja 2016 roku na rachunek bankowy LTK: nr LT 10 7044 0600 0159 7508, SWIFT CBVI LT 2X (BANKAS AB SEB), tytuł przelewu: opłata za publikację 12 Konferencji Kryminalistyki;
  • opłata za zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (30 zł/os. płatne na miejscu, zgłoszenie udziału do 15 września 2016 r.).