12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i Ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka”

Konferencja współorganizowana jest przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Centrum Ekspertyzy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej, przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Lipowa 4 w dniach 29-30 września 2016 r.

Tematyka tegorocznej Konferencji obejmuje:

  • Tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej
  • Kontradyktoryjność oraz stosowanie wiadomości specjalnych w postępowaniu przygotowawczym i procesie jurysdykcyjnym
  • Współczesna przestępczość transgraniczna i możliwości jej zwalczania
  • Archeologia kryminalistyczna

Obrady będą się odbywały w języku polskim, rosyjskim i angielskim (organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne).

Komunikaty

Rejestracja

Opłaty

Program

Kontakt

Parterem Strategicznym 12. Konferencji Międzynarodowej jest :

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

PWPW

12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka” dofinansowana w ramach umowy Nr  894//P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

 mnisw_logo_ramka_color_1

Patronat medialny:

logo_cid

Wystawcy:

aon_logo_tagline_duze_czerwione gryf-zaakceptowny-bez-przerw_2

leica-when-it-cmyk logo_delta_optical_blizej logo-allianz park-house stanimex ubi-societas wolters-kluwere