Komitet Naukowy Zjazdu

W skład komitetu naukowego Zjazdu Katedr Kryminalistyki wchodzą:

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski