Komitet Organizacyjny

W skład komitetu organizacyjnego Festiwalu wchodzą:

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Prof. dr Henryk Malewski,

Dr hab. Mieczysław Goc

Dr Kacper Gradoń

Dr hab. Paweł Waszkiewicz

Dr Ewa Leszczyńska-Ambroziewicz

Doc. dr Gabrielė Juodkaitė-Granskienė,

Mgr Rasa Tamošiūnaitė

Mgr Zbigniew Malewski

Mgr Piotr Karasek

Mgr Daniel Mańkowski

Mgr Kacper Choromański

Mgr Marek Miron