Rejestracja

Bierny udział w Zjeździe Katedr Kryminalistyki prosimy zgłaszać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór poniżej) na podany adres e-mail. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Zgłoszenie udziału w zjeździe –  [imię i nazwisko]„. Tak też prosimy nazwać przesyłany nam plik z formularzem.

Chęć biernego uczestnictwa w Zjeździe prosimy zgłaszać do dnia 10 września 2016 r.

Osoby pragnące wziąć udział czynny w Zjeździe zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat  zgłaszania prezentacji

Tematyka konferencji obejmuje

  • dydaktykę kryminalistyczną,
  • badania naukowe w katedrach i jednostkach naukowych związanych z kryminalistyką,
  • badania realizowane przez młodych kryminalistyków/naukowców (do prezentowania referatów w tym zakresie, w szczególności opisujących własne badania zachęcamy zwłaszcza doktorantów)

E-mail: zjazdkatedr@uw.edu.pl   lub  fk@uw.edu.pl

Dokumenty: