Kontakt

W sprawach związanych ze Zjazdem Katedr Kryminalistyki:

 • Katedra Kryminalistyki WPiA UW
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-926 Warszawa
 • e-mail: fk@uw.edu.pl, zjazdkatedr@uw.edu.pl

W sprawach związanych z 12. Konferencją Międzynarodową:

w Warszawie:

 • ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa, Polska
 • www.kryminalistyka.pl;
 • e-mail: mg@kryminalistyka.pl
 • tel. +48 601 075 106, +48 22 692 43 85, fax +48 22 827 01 60

w Wilnie:

 • +3705 2638540
 • Lvovo ul. 19a, Wilno LT-09313, Litwa
 • www.ltec.lt;
 • e-mail: konferencija.vilnius@gmail.com; henryk.malewski@gmail.com
 • fax +3705 2728268