Kontakt ws. Zjazdu Katedr

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów dotyczących Państwa uczestnictwa w IX Zjeździe katedr Kryminalistyki prosimy o kontakt:

  • Katedra Kryminalistyki WPiA UW
  • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-926 Warszawa
  • e-mail: fk@uw.edu.pl, zjazdkatedr@uw.edu.pl