IX Zjazd Katedr Kryminalistyki

IX Zjazd Katedr Kryminalistyki związany jest z jubileuszowymi obchodami 60-lecia powstania Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd odbędzie się w dniach 28-29 września 2016 r. na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4, a jego organizatorem jest Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obrady będą się odbywały w języku polskim i angielskim (organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne). W ramach zjazdu odbędą się sesje tematyczne poświęcone m.in.:

  • dydaktyce kryminalistycznej,
  • badaniom naukowym w katedrach i jednostkach naukowych związanych z kryminalistyką,
  • badaniom realizowanym przez młodych kryminalistyków/naukowców.

Rejestracja

Zgłoszenia prezentacji

Opłaty

Program

Kontakt